Cita
Periodòncia2019-01-20T19:14:32+00:00

PERIODÒNCIA

La periodòncia és la branca de l´odontologia encarregada de tractar la malaltia infecciosa d´origen bacterià que afecta a la geniva i a l´ós. Dintre d´aquesta trobem 2 classificacions: la gingivitis, consisteix en la inflamació i sagnat de les genives degut a l’acumulació de placa i sarro sense afectació de l´ós que dóna suport a les dents i la periodontitis que es l´evolució de l´anterior on ja apareix una destrucció òssia.

Aquesta és el resultat de múltiples factors, alguns propis del individu  que no podem canviar (genètics) i altres ambientals com ara: tabac, tècnica  de raspallat , diabetis.. sobre els quals sí podem incidir per tal de millorar els resultats del tractament.El tractament periodontal consisteix en controlar el sagnat i recuperar la salut de les genives mitjançant:

  • Control químic de placa i millora en la tècnica de raspallat.
  • Eliminació mecànica de la placa i el càlcul i estudi bacteriològic específic en cada pacient. (Raspatges)
  • Cirurgia periodontal (reducció de bosses)
Concertar Visita
93.131.71.71
693.91.11.48
CONTACTAR