Tecnologia 3D

Disposem dels últims avenços en tecnologia radiològica digital 3D. Aquesta ens permet veure i posicionar en les 3 dimensions de l’espai els maxil·lars i les dents, per tal de poder oferir un millor diagnòstic i minimitzar errades, optimitzar el temps de tractament i aconseguir més èxit en els resultats.

La importància de realitzar un bon diagnòstic és fonamental per poder fer una bona planificació del tractament i assegurar-nos l’èxit en el resultat.

Per això, disposem dels últims avenços tecnològics per poder ajudar-nos de les imatges radiogràfiques que ens convenen per cada tractament específic.
L’ortopantomografia, la teleradiografia lateral de crani i el TAC, així com l’escanner intraoral són eines necessàries en el nostre dia dia  per poder mesurar amb precisió el desenvolupament de cada cas clínic .

El TAC i CBCT ens proporcionen els avantatges de la tecnologia 3D. Aquesta  ens permet veure i posicionar en les 3 dimensions de l’espai els maxil·lars i les dents per tal de poder diagnosticar, plantejar i estudiar quina és la millor opció de tractament per tu abans de realitzar qualsevol procediment quirúrgic, implantològic, ortodòntic o endodòntic. En conseqüència, podem minimitzar errades, optimitzar el temps de tractament i conseguir més èxit en els resultats.

L´Escanner intraoral és una eina tecnològica que ens permet, mitjançant una càmera intraoral, agafar un registre fotogràfic de la teva boca amb el qual obtenim una impressió digital en forma d’imatge 3D, la qual enviem directament al laboratori.

És un mètode més ràpid, còmode i precís que ens estalvia prendre les mides amb el motlle i les pastes clàssiques.

Aquest registre informàtic i gràfic ens permet ser més precisos a l’hora de planificar el teu tractament.