Cas 10 – Disseny de somriure amb carilles de composite

La pacient acut a la consulta perquè les reconstruccions anteriors que porta se li estan trencant i canviant de color, amb la qual cosa cada vegada se sent més acomplexada quan somriu.

En aquest cas, tenint en compte que la pacient encara està en edat de creixement, decidim fer un nou disseny de somriure substituint les reconstruccions antigues per unes carilles de composite a les quatre incisives superiors.