Cas 13 – Rehabilitació amb corones superiors i incrustacions inferiors

El pacient ens explica que ha arribat un punt en el qual té moltes dificultats per menjar. A banda d´això, no se sent a gust amb l´estètica que presenta el seu somriure, però tot i així, en la mesura del possible vol conservar les seves dents originals.

Després de fer un estudi exhaustiu, veiem que el pacient presenta un desgast molt avançat, la qual cosa suposa un gran repte per la seva complexitat. L’equip de la clínica dental NM decidim resoldre el cas realitzant endodòncies i allargaments de corona de les dents del sector anterio- superiors que presenten més desgast i realitzar provisionals amb la nova estètica i funció.

Posteriorment, substituim  els provisionals del la part superior per corones de porcelana i col·loquem un implant al molar que li faltava. A la part de baix, aconseguim recuperar l’anatomia de les dents realitzant incrustacions posteriors i reconstruccions anteriors.