Cas 2 – Diastemes i reconstruccions estètiques

La pacient adulta ens consulta perquè no li agraden les seves dents, ja que considera que estan molt separades.

Observem que té unes arcades amples amb separació de les dents de la part superior i de la inferior. Després d’analitzar el cas, detectem que hi ha una diferència entre la mida dels incisius superiors respecte als inferiors. Per aquest motiu, després de realitzar un tractament amb alineadors transparents per ajuntar les dents, hem d’incloure reconstruccions estètiques dels incisius de la part superior per acabar de tancar tots els espais.