Cas 4 – Apinyament sever

La pacient adulta ens consulta perquè no li agrada el seu somriure,  ni la posició de les seves dents.

Observem unes arcades comprimides, tant la superior com l’inferior, amb un apinyament sever amb l’espai bloquejat per als canins superiors i inferiors. Després d’analitzar el cas realitzem el tractament mitjançant ortodòncia fixa (brackets) amb l’extracció de 4 premolars per a poder alinear totes les dents , aconseguint una funció i estètica  adequada sense comprometre l’estat periodontal de la pacient.