Cas 3 – Compressió maxil·lar incisius creuats

Pacient adult que consulta perquè vol millorar l’estat general de las seva boca, li falten algunes dents que vol substituir per millorar la funció, però també vol millorar l’estètica.

Observem que té unes arcades molt estretes amb compressió de la superior sobretot, falta espai per als incisius laterals superiors que els té per darrere, mossegant de manera creuada amb els inferiors. A l’arcada inferior hi hi un apinyament sever dels incisius .

Vam aprofitar que faltaven algunes dents dels sectors lateral per aconseguir l’espai per aliniar els incisius i aconseguir un tancament correcte de la boca.

Es va realitzar el tractament d’ortodòncia mitjançant aliniadors transparents, es van fer reconstruccions estètiques dels incisius superiors que estaven molt desgastats, i les dents que faltaven es van reemplaçar amb implants i corones.