Cita
ES / CA
Prevenció2021-03-07T13:52:09+00:00

PREVENCIÓ DE LA CÀRIES INFANTIL

Les estratègies preventives contemplen la intercepció dels factors implicats en el desenvolupament de la càries, i a l’alteració en el desenvolupament dels maxil·lars. Aquestes mesures impliquen la detecció primerenca dels principals factors que debiliten l’esmalt dental, tornant-lo més propens al desenvolupament de la càries, i consells sobre  mesures d’higiene dental i l’alimentació.

Referent a l’alimentació, s’ha d’evitar al màxim el consum d’aliments i begudes ensucrades, aliments tous, tipus brolleria i substituir-lo per aliments durs, entrepans, i torrades  que a més de reduir el risc de produir càries afavoreixen  l’auto neteja de la boca  i el correcte desenvolupament de la musculatura i dels maxil·lars .

A continuació t’expliquem els punts importants a tenir en compte per la prevenció de càries en nens i nenes a la Garriga.

HIGIENE BUCAL INFANTIL

Des del moment que erupciona la primera dent s’aconsella netejar amb una gassa humida amb aigua per eliminar les restes que  puguin quedar adherides a l’esmalt.  A partir dels dos anys es recomana començar amb l’ús de raspalls dentals, adaptats a l’edat del nen, i sempre supervisat per un adult.  Entre els  6 -10 anys els nens han de responsabilitzar-se de manera progressiva de la seva higiene dental, sent aconsellable la supervisió per part d’un adult. Es recomana raspallar mínim dos cops al dia, matí i nit.

FLUORITZACIONS

El fluor ha demostrat ser una eina eficaç per reduir la prevalença de càries i aturar les desmineralitzacions de l’esmalt. Les decisions en relació a l’administració suplementària de fluor s’han de prendre en funció del risc individual de càries, i és l’odontopediatra qui aconsella sobre el tipus i freqüència d’aquest.

SEGELLAT DE FOSSES I FISSURES

Les fosses i fissures de les dents són les zones més propenses per l’acumulació de placa, i on l’acció del fluor és menys efectiva. Els segelladors representen una barrera física que aïlla aquestes superfícies evitant l’acumulació de bactèries i restes orgàniques. Sens dubte l’efectivitat dels segellats de fissures depèn de la seva retenció a llarg termini, que ha de ser avaluada periòdicament.

Contacte

Concertar Visita
93.131.71.71
693.91.11.48